ShowMDataMainDialogExt

Zobrazí dialog pro výběr osoby či firmy z centrálního adresáře enTeam CRM na vybraném pohledu
declare function ShowMDataMainDialogExt dll "ActualDocument" (boolean, integer, string, string): integer
ModalResult := ShowMDataMainDialogExt(false, iViewType, "", "")
ShowMDataMainDialogExt(AllowMultiselect, ViewType, IDs, Params)

Parametry

AllowMultiselect

Typ: boolean

Zda lze vybrat více kontaktů.

ViewType

Typ: integer

Výchozí pohled na kontakty:

Hodnota Popis
0 Neurčeno
1 Karty kontaktů
2 Kategorie kontaktů
3 Seznam kontaktů
4 Karty společností
5 Kategorie společností
6 Seznam společností

IDs

Typ: string

Seznam ID osob či firem k zaškrtnutí. Jednotlivá ID jsou oddělena čárkou.

Params

Typ: string

Zatím nevyužito.

Návratová hodnota

Typ: integer

Návratová hodnota určuje způsob výběru:
Hodnota Popis
0 Nic nevybráno (stisknuto storno, uzavřeno křížkem)
1 Vybrána osoba
2 Vybrána firma
3 Vybráno několik osob
4 Vybráno několik firem

Popis

Před voláním této funkce je nutné mít vytvořené připojení na enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata . Funkce zobrazí dialog centrálního adresáře enTeam CRM, kde jsou zaškrtané osoby či firmy, v závislosti na vybraném pohedu. Vybraná osoba/firma je držena v paměti a je možné získávat její hodnoty pomocí funkcí GetMdataObjectValueStr atp.

Ukázky volání

  • Výběr jednoho kontaktu bez výchozího označení.
    ModalResult := ShowMDataMainDialogExt(false, iViewType, "", "")

Příklady použití