StringListClear

Vymaže všechny položky ze seznamu řetězců
declare function StringListClear dll "ActualDocument" (integer): boolean
Success := StringListClear(SList)
StringListClear(StringList)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se podařilo smazat položky seznamu řetězců, jinak vrací false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vymaže všechny položky ze zadaného seznamu řetězců. V případě, že na položky jsou vázané objekty, je nutné je předem uvolnit funkcí StringListFreeObjects .

Ukázky volání

  • Success := StringListClear(SList)

Viz také