StringListDelete

Odstraní položku ze seznamu řetězců
declare function StringListDelete dll "ActualDocument" (integer, integer): boolean
Success := StringListDelete(SList, ItemIndex)
StringListDelete(StringList, ItemIndex)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

ItemIndex

Typ: integer

Index položky, kterou chceme odstranit. První položka má index 0 , poslední Count - 1 . Počet položek je možné získat funkcí StringListGetCount .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se povedlo položku odstranit. Dojde-li k chybě, vrací false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce odstraní položku seznamu řetězců danou jejím indexem. Odstraní se celá položka (nikoli pouze hodnota), proto dojde ke změně všech následujících indexů.

Ukázky volání

  • Success := StringListDelete(SList, ItemIndex)