StringListGetItem

Vrací položku ze seznamu řetězců
declare function StringListGetItem dll "ActualDocument" (integer, integer): string
Item := StringListGetItem(SList, ItemIndex)
StringListGetItem(StringList, ItemIndex)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

ItemIndex

Typ: integer

Index položky. První položky má index 0 , poslední Count - 1 . Počet položek je možné získat funkcí StringListGetCount .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací položku ze seznamu řetězců. V případě chyby vrací "" . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vrací položku ze seznamu řetězců dle jejího indexu.

Ukázky volání

  • Item := StringListGetItem(SList, ItemIndex)

Viz také