StringListSetItem

Nastaví položce v seznamu řetězců hodnotu
declare function StringListSetItem dll "ActualDocument" (integer, integer, string): boolean
Success := StringListSetItem(SList, ItemIndex, Value)
StringListSetItem(StringList, ItemIndex, Value)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

ItemIndex

Typ: integer

Index položky. První položka má index 0 , poslední Count - 1 . Počet položek je možné získat funkcí StringListGetCount .

Value

Typ: string

Nová hodnota existující položky.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud se povede položku nastavit, vrací true . Při chybě vrací false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Nastaví položce v seznamu řetězců dané indexem hodnotu. Původní hodnota položky je přepsána. Pro přidání nové položky použijte funkci StringListAdd .

Ukázky volání

  • Success := StringListSetItem(SList, ItemIndex, Value)

Viz také