StringListInsert

Vloží novou položku do seznamu řetězců
declare function StringListInsert dll "ActualDocument" (integer, string, integer): integer
Index := StringListInsert(SList, "PoložkaN", N)
StringListInsert(StringList, Item, Index)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Item

Typ: string

Nová položka, která bude vložena za poslední existující.

Index

Typ: integer

Index, na který má být položka vložena. První položka má index 0 .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací index právě vložené položky. Nepodaří-li se položku vložit, je vrácena -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vloží do existujícího seznamu řetězců novou položku na určenou pozici. Pokud je seznam řetězců seřazený (pomocí funkce StringSetSorted ), není možné tuto funkci využít. Pro seřazený seznam řetězců použijte funkci StringListAdd . Seznamu řetězců musí být předem vytvořen funkcí StringListCreate .

Ukázky volání

  • Vložení nové položky na pozici N
    Index := StringListInsert(SList, "PoložkaN", N)

Viz také