StringListAdd

Přidá novou položku do seznamu řetězců
declare function StringListAdd dll "ActualDocument" (integer, string): integer
Index := StringListAdd(SList, "PoložkaN")
StringListAdd(StringList, Item)

Parametry

StringList

Typ: integer

Identifikátor seznamu řetězců získaný funkcí StringListCreate .

Item

Typ: string

Nová položka, která bude vložena za poslední existující.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací index právě vložené položky. Dojde-li k chybě, je vrácena -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vloží do existujícího seznamu řetězců novou položku. Ta je vkládána na konec existujícího seznamu v případě neseřazeného seznamu řetězců nebo na pozici dle hodnoty položky, je-li seznam řetězců seřazený. Řazení je možné ovlivnit pomocí funkce StringListSetSorted . Seznamu řetězců musí být předem vytvořen funkcí StringListCreate .

Ukázky volání

  • Vložení nové položky na konec seznamu.
    Index := StringListAdd(SList, "PoložkaN")