XmlDSigGetStringProp

Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
declare function XmlDSigGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
Base64 := XmlDSigGetStringProp(XmlDSig, "Base64")
XmlDSigGetStringProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí XmlDSigCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Název Třída Popis
Base64 TXmlDSig Base64 řetězec, obsahující XML

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota vlastnosti jako řetězec

Popis

Funkce vrací hodnotu vlastnosti objektu jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • XML, jako Base64
    Base64 := XmlDSigGetStringProp(XmlDSig, "Base64")