XmlDSigSetStringProp

Nastaví hodnotu vlastnosti jako řetězec
declare procedure XmlDSigSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)
XmlDSigSetStringProp(XmlDSig, "HmacKey", "U2VjcmV0S2V5")
XmlDSigSetStringProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí XmlDSigCreate

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Název Třída Popis
Base64 TXmlDSig Base64 řetězec, obsahující XML
HmacKey TXmlDSig HMAC klíč, jako Base64 řetězec
CanonicalizationMethod TXmlDSig Metoda transformace pro generování podpisu.
 • "C14N" (výchozí)
 • "C14N11" ~ C14N verze 1.1
 • "ExcC14N" ~ Exclusive C14N
SignatureDigestMethod TXmlDSig Digest metoda pro generování podpisu.
 • "SHA1" ~ SHA-1 (výchozí)
 • "SHA256" ~ SHA-256
SignatureParentPath TXmlDSig

Cesta (XPath) uzlu, kam bude přidán podpis (tj. element Signature ).

POZOR: Zadaná cesta musí v XML již existovat!

Value

Typ: string

Hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví (novou) hodnotu vlastnosti objektu jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

 • Nastaví HMAC klíč na hodnotu "SecretKey" (jako Base64)
  XmlDSigSetStringProp(XmlDSig, "HmacKey", "U2VjcmV0S2V5")
 • Nastaví uzel "/root" jako uzel, kam bude přidán element s XML podpisem
  XmlDSigSetStringProp(XmlDSig, "SignatureParentPath", "/root")