AddAttachAsBase64

Přidá přílohu z Base64
declare function AddAttachAsBase64 dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
AttachKey := AddAttachAsBase64("actualdocument", "Test.txt", "YWhvag==", actualdocument)
AddAttachAsBase64(DocumentKey, Name, Data, ActualDocument)

Parametry

DocumentKey

Typ: string

ID procesu.

Pro aktuální proces (viz parametr ActualDocument ) použijte hodnotu "actualdocument" .

Name

Typ: string

Název přílohy (vč. přípony)

Data

Typ: string

Data přílohy ve formátu Base64

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument

Návratová hodnota

Typ: string

ID přidané přílohy.

Je-li vrácen prázdný řetězec, pak došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage resp. GetLastErrorCode .

Popis

Funkce přidá do procesu novou přílohu.

Upozornění: Přiloha je přidána i pokud již v procesu stejně pojmenovaná příloha existuje!

Ukázky volání

  • Přidá do aktuálního procesu přílohu "Test.txt" s textem "ahoj"
    AttachKey := AddAttachAsBase64("actualdocument", "Test.txt", "YWhvag==", actualdocument)