AddOrSetAttachDataAsBase64

Přidá nebo nastaví data přílohy z Base64
declare function AddOrSetAttachDataAsBase64 dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
AttachKey := AddOrSetAttachDataAsBase64("actualdocument", "Test.txt", "YWhvag==", actualdocument)
AddOrSetAttachDataAsBase64(DocumentKey, AttachKeyOrName, Value, ActualDocument)

Parametry

DocumentKey

Typ: string

ID procesu.

Pro aktuální proces (viz parametr ActualDocument ) použijte hodnotu "actualdocument" .

AttachKeyOrName

Typ: string

ID přílohy nebo její název

Value

Typ: string

Nová data přílohy ve formátu Base64

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument

Návratová hodnota

Typ: string

ID přílohy, jejíž data byla nastavena.

Je-li vrácen prázdný řetězec, pak došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage resp. GetLastErrorCode .

Popis

Funkce se pokusí najít přílohu dle parametru AttachKeyOrName a nahrát její novou verzi. Pokud není příloha v procesu nalezena, pak dojde k přidání nové přílohy (obsahuje-li AttachKeyOrName platný název vč. přípony).

Ukázky volání

  • Přidá nebo nastaví obsah přílohy "Test.txt" v aktuálním procesu na text "ahoj"
    AttachKey := AddOrSetAttachDataAsBase64("actualdocument", "Test.txt", "YWhvag==", actualdocument)