DialogsGetStringProp

Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
declare function DialogsGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
FileName := DialogsGetStringProp(FileOpenDialog, "FileName")
DialogsGetStringProp(AInstance, AName)

Parametry

AInstance

Typ: integer

Objekt vytvořený funkcí DialogsCreate

AName

Typ: string

Název vlastnosti

Název Třída Popis
FileName TFileOpenDialog Vybraný soubor

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota vlastnosti jako řetězec

Popis

Funkce vrací hodnotu vlastnosti objektu jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vybraný soubor
    FileName := DialogsGetStringProp(FileOpenDialog, "FileName")

Příklady použití