DomAppendChild

Přidá uzel
declare function DomAppendChild dll "ScriptEx" (integer, integer): integer
DomAppendChild(Parent, NewChild)
DomAppendChild(Node, NewChild)

Parametry

Node

Typ: integer

Uzel (instance třídy TDomNode ), kam se bude přidávat

NewChild

Typ: integer

Přidávaný uzel (instance třídy TDomNode )

Návratová hodnota

Typ: integer

Přidaný uzel (instance třídy TDomNode )

Popis

Funkce přidá DOM uzel (na konec).

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Přidá uzel "NewChild" pod "Parent"
    DomAppendChild(Parent, NewChild)