DomReplaceChild

Nahradí uzel jiným
declare function DomReplaceChild dll "ScriptEx" (integer, integer, integer): integer
DomReplaceChild(Parent, NewChild, OldChild)
DomReplaceChild(Node, NewChild, OldChild)

Parametry

Node

Typ: integer

Uzel (instance třídy TDomNode ), kde se bude nahrazovat

NewChild

Typ: integer

Nový uzel (instance třídy TDomNode ), kterým bude nahrazen OldChild

OldChild

Typ: integer

Původní uzel (instance třídy TDomNode ), který bude nahrazen NewChild

Návratová hodnota

Typ: integer

Nahrazený uzel (instance třídy TDomNode )

Popis

Funkce nahradí DOM uzel jiným.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Nahradí uzel "NewChild" uzlem "OldChild" pod "Parent"
    DomReplaceChild(Parent, NewChild, OldChild)