DomRemoveChild

Odebere uzel
declare function DomRemoveChild dll "ScriptEx" (integer, integer): integer
DomRemoveChild(Parent, OldChild)
DomRemoveChild(Node, OldChild)

Parametry

Node

Typ: integer

Uzel (instance třídy TDomNode ), odkud se bude odebírat

OldChild

Typ: integer

Odebíraný uzel (instance třídy TDomNode )

Návratová hodnota

Typ: integer

Odebraný uzel (instance třídy TDomNode )

Popis

Funkce odebere DOM uzel.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Odebere uzel "OldChild" z nad-uzlu "Parent"
    DomRemoveChild(Parent, OldChild)