DomInsertBefore

Vloží uzel před jiný
declare function DomInsertBefore dll "ScriptEx" (integer, integer, integer): integer
DomInsertBefore(Parent, NewChild, ExistingChild)
DomInsertBefore(Node, NewChild, RefChild)

Parametry

Node

Typ: integer

Uzel (instance třídy TDomNode ), kam se bude vkládat

NewChild

Typ: integer

Vkládaný uzel (instance třídy TDomNode )

RefChild

Typ: integer

Uzel (instance třídy TDomNode), před který bude uzel NewChild vložen

Návratová hodnota

Typ: integer

Vložený uzel (instance třídy TDomNode )

Popis

Funkce vloží DOM uzel před jiný.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vloží uzel "NewChild" pod "Parent" před "ExisingChild"
    DomInsertBefore(Parent, NewChild, ExistingChild)