DomCreateTextNode

Vytvoří nový textový uzel
declare function DomCreateTextNode dll "ScriptEx" (integer, string): integer
TextNode := DomCreateTextNode(TheDocument, "Text value")
DomCreateTextNode(ADocument, Data)

Parametry

ADocument

Typ: integer

Dokument (instance třídy TDomDocument ), ve kterém bude textový uzel vytvořen

Data

Typ: string

Textová hodnota

Návratová hodnota

Typ: integer

Nový textový uzel (instance třídy TDomText ).

Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří nový DOM textový uzel tj. instanci třídy TDomText .

Vytvořený uzel není součástí DOM stromu a je nutné jej umístit funkcí DomAppendChild , DomInsertBefore nebo DomReplaceChild .

Ukázky volání

  • Vytvoří nový textový uzel s hodnotou "Text value"
    TextNode := DomCreateTextNode(TheDocument, "Text value")