ExcelCloseApplication

Zavře MS Excel
declare function ExcelCloseApplication dll "ActualDocument" (): boolean
ExcelCloseApplication()
ExcelCloseApplication()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zdali byl MS Excel úspěšně zavřen

Popis

Zavírá inicializovaný MS Excel funkcí ExcelOpenApplication .

Ukázky volání

  • ExcelCloseApplication()

Příklady použití