ExcelOpenApplication

Otevře MS Excel
declare function ExcelOpenApplication dll "ActualDocument" (): boolean
ExcelOpenApplication()
ExcelOpenApplication()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zdali byl MS Excel úspěšně otevřen

Popis

Inicializuje samostatný MS Excel. Pro otevření dokumentu použijte funkci ExcelOpenDocument a pro vybrání sheetu ExcelOpenSheet .

Po dokončení práce je nutné MS Excel uzavřít funkcí ExcelCloseApplication .

Ukázky volání

  • ExcelOpenApplication()

Příklady použití