ExcelCloseSheet

Zavře list v xls dokumentu
declare function ExcelCloseSheet dll "ActualDocument" (): boolean
ExcelCloseSheet()
ExcelCloseSheet()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zdali byl list v xls dokumentu úspěšně zavřen.

Popis

Zavírá list v xls dokumentu otevřený funkcí ExcelOpenSheet .

Ukázky volání

  • ExcelCloseSheet()

Příklady použití