ExcelCloseDocument

Zavře xls dokument
declare function ExcelCloseDocument dll "ActualDocument" (): boolean
ExcelCloseDocument()
ExcelCloseDocument()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl xls dokument úspěšně zavřen.

Popis

Zavírá xls dokument, který byl otevřen funkcní ExcelOpenDocument .

Ukázky volání

  • ExcelCloseDocument()

Příklady použití