GetAttachDataAsBase64

Vrací data přílohy jako Base64
declare function GetAttachDataAsBase64 dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
Base64 := GetAttachDataAsBase64("actualdocument", "Test.txt", "-1", actualdocument)
GetAttachDataAsBase64(DocumentKey, AttachKeyOrName, DataKeyOrIndex, ActualDocument)

Parametry

DocumentKey

Typ: string

ID procesu.

Pro aktuální proces (viz parametr ActualDocument ) použijte hodnotu "actualdocument" .

AttachKeyOrName

Typ: string

ID přílohy nebo její název

DataKeyOrIndex

Typ: string

ID verze přílohy nebo její index.

Pro získání dat poslední verze použijte prázdný řetězec (tj. "" ) nebo "-1" .

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument

Návratová hodnota

Typ: string

Data přílohy ve formátu Base64.

Je-li vrácen prázdný řetězec, pak došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage resp. GetLastErrorCode .

Popis

Funkce vrací data přílohy ve formátu Base64.

Ukázky volání

  • Vrací data poslední verze přílohy "Test.txt" aktuálního procesu
    Base64 := GetAttachDataAsBase64("actualdocument", "Test.txt", "-1", actualdocument)