HttpGetIntegerProp

Vrací hodnotu vlastnosti jako celé číslo
declare function HttpGetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string): integer
StatusCode := HttpGetIntegerProp(Response, "StatusCode")
HttpGetIntegerProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt (vytvořený funkcí HttpCreate )

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Název vlastnosti Název třídy Popis
StatusCode THttpResponse (viz HttpConnectionSendRequest ) Stavový kód HTTP odpovědi

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota vlastnosti jako celé číslo

Popis

Funkce vrací hodnotu vlastnosti jako celé číslo.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Získání stavového kódu HTTP odpovědi
    StatusCode := HttpGetIntegerProp(Response, "StatusCode")

Příklady použití