HttpGetStringProp

Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
declare function HttpGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
Body := HttpGetStringProp(Response, "Body")
HttpGetStringProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt (vytvořený funkcí HttpCreate )

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Název vlastnosti Název třídy Popis
Method THttpRequest HTTP metoda (např. GET nebo POST )
Body THttpResponse (viz HttpConnectionSendRequest ) Tělo HTTP odpovědi
BodyAsBase64 THttpResponse (viz HttpConnectionSendRequest ) Tělo HTTP odpovědi jako Base64 řetězec

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota vlastnosti jako řetězec

Popis

Funkce vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Získání těla HTTP odpovědi
    Body := HttpGetStringProp(Response, "Body")

Příklady použití