IniReadBoolean

Načte logickou hodnotu z INI souboru
declare function IniReadBoolean dll "ActualDocument" (integer, string, string, var integer): boolean
Res := IniReadBoolean(IniFile, Section, Key, ReturnCode)
IniReadBoolean(Ini, Section, Key, ReturnCode)

Parametry

Ini

Typ: integer

Identifikátor INI souboru získaný funkcí IniCreate .

Section

Typ: string

Sekce, ze které bude klíč načten.

Key

Typ: string

Klíč, který bude načten.

ReturnCode

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo klíč z INI souboru načíst. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Hodnota klíče.

Popis

Načte logickou hodnotu z klíče v INI souboru. Pravda je reprezentována řetězcovými hodnotami true , yes nebo 1 nezávisle na velikosti písmen.

Ukázky volání

  • Res := IniReadBoolean(IniFile, Section, Key, ReturnCode)