IniReadInteger

Načte celé číslo z INI souboru
declare function IniReadInteger dll "ActualDocument" (integer, string, string, var integer): integer
Value := IniReadInteger(IniFile, Section, Key, ReturnCode)
IniReadInteger(Ini, Section, Key, ReturnCode)

Parametry

Ini

Typ: integer

Identifikátor INI souboru získaný funkcí IniCreate .

Section

Typ: string

Sekce, ze které bude klíč načten.

Key

Typ: string

Klíč, který bude načten.

ReturnCode

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo klíč z INI souboru načíst. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota klíče.

Popis

Načte celočíselnou hodnotu z klíče v INI souboru.

Ukázky volání

  • Value := IniReadInteger(IniFile, Section, Key, ReturnCode)