LookupLoadFromFile

Importuje obsah číselníku ze souboru
declare procedure LookupLoadFromFile dll "ScriptEx" (integer, string)
LookupLoadFromFile(ImportCsv, "c:\Slozka\Soubor.csv")
LookupLoadFromFile(CustomImport, FileName)

Parametry

CustomImport

Typ: integer

Import číselníku (instance třídy TLookupImportCsv )

FileName

Typ: string

Název souboru (vč. cesty), odkud bude obsah číselníku importován

Popis

Funkce importuje obsah souboru do číselníku, určeného vlastností LookupId třídy TLookupImportCsv .

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Importuje obsah číselníku ze souboru "c:\Slozka\Soubor.csv"
    LookupLoadFromFile(ImportCsv, "c:\Slozka\Soubor.csv")

Příklady použití