MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid

Vrací přihlašovací jméno k datové schránce
declare function MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid dll "ActualDocument" (string, string): string
Login := MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid("1#rs5g48u", actuser.UserID)
MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid(ADataBoxSettingsId, AGuid)

Parametry

ADataBoxSettingsId

Typ: string

(Interní) ID nastavení datové schránky

AGuid

Typ: string

GUID uživatele, pro kterého chceme získat přihlašovací jméno k datové schránce

Návratová hodnota

Typ: string

Přihlašovací jméno k datové schránce

Popis

Funkce vrací přihlašovací jméno k datové schránce (určené parametrem ADataBoxSettingsId ), které náleží konkrétnímu uživateli (parametr AGuid ). Získané přihlašovací jméno může být užitečné pro volání funkce MJournalHiddenSendDataMessage .

Má-li uživatel (viz parametr AGuid ) přiřazeno vlastní (alternativní) přihlašovací jméno, pak je právě to vráceno. Jinak je vráceno výchozí.

Předpokládá se předchozí volání funkce MJournalOpen .

Dojde-li k chybě, pak je vrácen prázdný řetězec ( "" ). Pro získání informací o chybě použijte funkci GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • Získání přihl. jména k DS (identifikované "1#rs5g48u") pro aktuálně přihlášeného uživatele
    Login := MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid("1#rs5g48u", actuser.UserID)

Příklady použití