MUser_SetPropertyStr

Nastaví vlastnost objektu
declare function MUser_SetPropertyStr dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
Res := MUser_SetPropertyStr(Participant, "EmailAddress", "participant@company.cz")
MUser_SetPropertyStr(Instance, PropName, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Identifikátor objektu získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

PropName

Typ: string

Název vlastnosti.

Objekt ( Instance ) Název vlastnosti Popis
Uživatel LoginId Uživatelské jméno
Uživatel Name Příjmení
Uživatel FirstName Jméno
Uživatel ShortName Zkratka (zobrazované jméno)
Uživatel Password Heslo
Uživatel EmailAddress E-mailová adresa
Uživatel Pop3Name Uživatelské jméno pro přístup k POP3 účtu
Uživatel Pop3Password Heslo pro přístup k POP3 účtu

Value

Typ: string

Hodnota.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud vlastnost byla úspěšně nastavena. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Nastaví vlastnost objektu na zadanou hodnotu. Používá se především pro řetězcové hodnoty. Po nastavení všech požadovaných vlastností je nutné objekt uložit (např. MUser_StoreUser ).

Ukázky volání

  • Nastaví uživateli e-mailovou adresu.
    Res := MUser_SetPropertyStr(Participant, "EmailAddress", "participant@company.cz")