MUser_SetPropertyInt

Nastaví celočíselnou vlastnost objektu
declare function MUser_SetPropertyInt dll "ActualDocument" (integer, string, integer): integer
Res := MUser_SetPropertyInt(Participant, "Language", 8)
MUser_SetPropertyInt(Instance, PropName, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Identifikátor objektu získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

PropName

Typ: string

Název vlastnosti.

Objekt ( Instance ) Název vlastnosti Popis
Uživatel Language Jazyk uživatele
Hodnota Popis
0 Deutsch
1 English
8 Česky

Value

Typ: integer

Hodnota.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud vlastnost byla úspěšně nastavena. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Nastaví vlastnost objektu na zadanou hodnotu. Používá se pro celočíselné hodnoty. Po nastavení všech požadovaných vlastností je nutné objekt uložit (např. MUser_StoreUser ).

Ukázky volání

  • Nastaví uživateli jazyk "Česky".
    Res := MUser_SetPropertyInt(Participant, "Language", 8)