XmlDSigVerify

Ověří podpis
declare function XmlDSigVerify dll "ScriptEx" (integer): boolean
Verified := XmlDSigVerify(XmlDSig)
XmlDSigVerify(XmlDSig)

Parametry

XmlDSig

Typ: integer

Instance třídy TXmlDSig , vytvořená funkcí XmlDSigCreate

Návratová hodnota

Typ: boolean

Zda byl podpis úspěšně ověřen

Popis

Funkce ověří podpis a vrací, zda je v pořádku.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Verified := XmlDSigVerify(XmlDSig)

Příklady použití