DomCreateElement

Vytvoří nový element
declare function DomCreateElement dll "ScriptEx" (integer, string): integer
NewElement := DomCreateElement(TheDocument, "tag")
DomCreateElement(ADocument, TagName)

Parametry

ADocument

Typ: integer

Dokument (instance třídy TDomDocument ), ve kterém bude element vytvořen

TagName

Typ: string

Název elementu

Návratová hodnota

Typ: integer

Nový element (instance třídy TDomElement ).

Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří nový DOM element tj. instanci třídy TDomElement .

Vytvořený element není součástí DOM stromu a je nutné jej umístit funkcí DomAppendChild , DomInsertBefore nebo DomReplaceChild .

Ukázky volání

  • Vytvoří nový element, jmenující se "tag"
    NewElement := DomCreateElement(TheDocument, "tag")

Viz také