DomCreateElementNS

Vytvoří nový element
declare function DomCreateElementNS dll "ScriptEx" (integer, string, string): integer
Element := DomCreateElementNS(TheDocument, "http://www.w3.org/1999/xhtml", "html")
DomCreateElementNS(Document, NamespaceURI, QualifiedName)

Parametry

Document

Typ: integer

Dokument (instance třídy TDomDocument ), ve kterém bude element vytvořen

NamespaceURI

Typ: string

URI jmenného prostoru elementu

QualifiedName

Typ: string

Název elementu

Návratová hodnota

Typ: integer

Nový element (instance třídy TDomElement ).

Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří nový DOM element tj. instanci třídy TDomElement .

Vytvořený element není součástí DOM stromu a je nutné jej umístit funkcí DomAppendChild , DomInsertBefore nebo DomReplaceChild .

Ukázky volání

  • Vytvoří element "html"
    Element := DomCreateElementNS(TheDocument, "http://www.w3.org/1999/xhtml", "html")

Viz také