GetMdataObjectValueBool

Čtení logické hodnoty z osoby, firmy či relace
declare function GetMdataObjectValueBool dll "ActualDocument" (string, var boolean): boolean
GetMdataObjectValueBool("comp_usr_bol_1", company_partner)
GetMdataObjectValueBool(Item, Value)

Parametry

Item

Typ: string

Klíč (název hodnoty).

Value

Typ: boolean

Získaná hodnota.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla přečtena logická hodnota z osoby, firmy či relace.

Popis

Před voláním této funkce je zapotřebí mít otevřené připojení na centrální adresář enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata a následně mít otevřenou osobu, firmu či relaci (např. pomocí funkce OpenMdataObject ). Seznam základních klíčů pro jednotlivé objekty:
Objekt Klíče
mdContact usr_bol_1
mdCompany comp_stdResidence, comp_usr_bol_1
mdRelation rel_stdMainContact, rel_usr_bol_1

Ukázky volání

  • GetMdataObjectValueBool("comp_usr_bol_1", company_partner)