GetMdataObjectValueFlt

Čtení číselné hodnoty z osoby, firmy či relace
declare function GetMdataObjectValueFlt dll "ActualDocument" (string, var currency): boolean
GetMdataObjectValueFlt("comp_usr_flt_1", company_koeficient)
GetMdataObjectValueFlt(Item, Value)

Parametry

Item

Typ: string

Klíč (název hodnoty).

Value

Typ: currency

Získaná hodnota.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla přečtena číslená hodnota z osoby, firmy či relace.

Popis

Před voláním této funkce je zapotřebí mít otevřené připojení na centrální adresář enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata a následně mít otevřenou osobu, firmu či relaci (např. pomocí funkce OpenMdataObject ). Seznam základních klíčů pro jednotlivé objekty:
Objekt Klíče
mdContact usr_flt_1
mdCompany comp_usr_flt_1
mdRelation rel_usr_flt_1

Ukázky volání

  • GetMdataObjectValueFlt("comp_usr_flt_1", company_koeficient)