GetMdataObjectValueDate

Čtení datumové hodnoty z osoby, firmy či relace
declare function GetMdataObjectValueDate dll "ActualDocument" (string, var date): boolean
GetMdataObjectValueDate("comp_synchLastChange", company_posledni_zmena)
GetMdataObjectValueDate(Item, Value)

Parametry

Item

Typ: string

Klíč (název hodnoty).

Value

Typ: date

Získaná hodnota.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla přečtena datumová hodnota z osoby, firmy či relace.

Popis

Před voláním této funkce je zapotřebí mít otevřené připojení na centrální adresář enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata a následně mít otevřenou osobu, firmu či relaci (např. pomocí funkce OpenMdataObject ). Seznam základních klíčů pro jednotlivé objekty:
Objekt Klíče
mdContact synchLastChange, stdBirthdate, stdAnniversary, stdLastActivity, usr_dat_1, usr_tim_1
mdCompany comp_synchLastChange, comp_stdLastActivity, comp_usr_dat_1, comp_usr_tim_1
mdRelation rel_synchLastChange, rel_dat_str_1, rel_tim_str_1

Ukázky volání

  • GetMdataObjectValueDate("comp_synchLastChange", company_posledni_zmena)