GetMdataObjectValueInt

Čtení celočíselné hodnoty z osoby, firmy či relace
declare function GetMdataObjectValueInt dll "ActualDocument" (string, var integer): boolean
GetMdataObjectValueInt("comp_synchID", company_id)
GetMdataObjectValueInt(Item, Value)

Parametry

Item

Typ: string

Klíč (název hodnoty).

Value

Typ: integer

Získaná hodnota.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla přečtena celočíslená hodnota z osoby, firmy či relace.

Popis

Před voláním této funkce je zapotřebí mít otevřené připojení na centrální adresář enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata a následně mít otevřenou osobu, firmu či relaci (např. pomocí funkce OpenMdataObject ). Seznam základních klíčů pro jednotlivé objekty:
Objekt Klíče
mdContact synchID, usr_int_1
mdCompany comp_synchIDcomp_usr_int_1
mdRelation rel_synchID, rel_cont_synchID, rel_comp_synchID, rel_usr_int_1

Ukázky volání

  • GetMdataObjectValueInt("comp_synchID", company_id)