LookupSaveToFile

Exportuje číselník do souboru
declare procedure LookupSaveToFile dll "ScriptEx" (integer, string)
LookupSaveToFile(ExportCsv, "c:\Slozka\Soubor.csv")
LookupSaveToFile(CustomExport, FileName)

Parametry

CustomExport

Typ: integer

Export číselníku (instance třídy TLookupExportCsv )

FileName

Typ: string

Název souboru (vč. cesty), kam bude číselník exportován

Popis

Funkce exportuje číselník (dle vlastnosti LookupId třídy TLookupExportCsv ) do souboru.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Exportuje číselník do souboru "c:\Slozka\Soubor.csv"
    LookupSaveToFile(ExportCsv, "c:\Slozka\Soubor.csv")

Příklady použití