MUser_GetUserProxy

Načtení zástupce uživatele
declare function MUser_GetUserProxy dll "ActualDocument" (integer, integer): integer
MUser_GetUserProxy(Participant, Index)

Parametry

Participant

Typ: integer

Identifikátor objektu uživatele získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById

Index

Typ: integer

Pořadí zástupce, první zástupce má index 0.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor objektu uživatele. Pokud uživatel neexistuje, vrací 0 . Dojde-li k chybě je vrácena -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vrací pro zadaného uživatele jeho zástupce - objekt uživatele. Tento objekt je po dokončení práce nutné uvolnit pomocí MUser_FreeObject .

Počet zástupců uživatele je možné zjistit pomocí MUser_GetPropertyInt .

Příklady použití