MUser_SetPropertyDate

Nastaví datumovou vlastnost objektu
declare function MUser_SetPropertyDate dll "ActualDocument" (integer, string, date): integer
MUser_SetPropertyDate(Participant, "ValidFrom", CurrentDate)
MUser_SetPropertyDate(Instance, PropName, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Identifikátor objektu získaný např. pomocí funkce MUser_CreateUser nebo MUser_GetUserById .

PropName

Typ: string

Název vlastnosti.

Objekt ( Instance ) Název vlastnosti Popis
Uživatel ValidFrom Platný od. Zároveň změní vlastnost Platný neomezeně na false
Uživatel ValidTo Platný do. Zároveň změní vlastnost Platný neomezeně na false

Value

Typ: date

Hodnota.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud vlastnost byla úspěšně nastavena. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Nastaví vlastnost objektu na zadanou hodnotu. Používá se pro hodnoty typu datum. Po nastavení všech požadovaných vlastností je nutné objekt uložit (např. MUser_StoreUser ).

Ukázky volání

  • Nastaví uživateli vlastnost Platný od
    MUser_SetPropertyDate(Participant, "ValidFrom", CurrentDate)