TB_ParamsAddReal

Přidá desetinné číslo do sady
declare function TB_ParamsAddReal dll "DynOleEng" (integer, currency): integer
Pos := TB_ParamsAddStr(Params, 3.14)      
TB_ParamsAddReal(iID, cValue)

Parametry

iID

Typ: integer

ID sady parametrů získané pomocí TB_CreateParams .

cValue

Typ: currency

Hodnota parametru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací pozici nového parametru v sadě.

Popis

Přidá na konec sady parametrů nový parametr, resp. jeho hodnotu. Typ parametru je desetinné číslo.

Ukázky volání

  • Pos := TB_ParamsAddStr(Params, 3.14)