StorageDelete

Vymaže uloženou hodnotu
declare procedure StorageDelete dll "ScriptEx" (string)
StorageDelete("MyString")
StorageDelete(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název, jehož hodnota má být vymazána.

Popis

Funkce vymaže uloženou hodnotu z aktuálního uložiště dle zadaného názvu. Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • StorageDelete("MyString")