StorageExists

Vrací zda hodnota existuje
declare function StorageExists dll "ScriptEx" (string): boolean
Exists := StorageExists("MyString")
StorageExists(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název, pod kterým má být hodnota uložena

Návratová hodnota

Typ: boolean

Zda existuje uložená hodnota

Popis

Funkce zjistí, zda existuje uložená (resp. byla dříve uložena) hodnota daného názvu (viz parametr Name ).

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Exists := StorageExists("MyString")