JsonParse

Předzpracuje JSON
declare procedure JsonParse dll "ScriptEx" (string)
JsonParse(Json)
JsonParse(Json)

Parametry

Json

Typ: string

Data ve formátu JSON

Popis

Procedura předzpracuje data ve formátu JSON pro rychlejší čtení následujícími funkcemi. Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • JsonParse(Json)

Viz také